Bygning: Godthåbsvej 17

Godthåbsvej 17, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-47762-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1883
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
749
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-47762-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Godthåbsvej 17 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
47762
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
188
Totalt bygningsareal:
749
Opførelsesår:
1883
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
57AI, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Notat:
Tagterasse
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Bolig/butikker
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
7.33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Hus passer i gadeforløb
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Stueetages kvadrepuds virker påklistret
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
26-04-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Notat om indre og ydre forhold:
Sammenbyg.m.1 etages ny butikbyg
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap