Bygning: Rolighedsvej 23

Rolighedsvej 23, bygning 52, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-16042-52
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1878
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4251
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-16042-52
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Rolighedsvej 23 , 1958 Frederiksberg C
Bygningsnummer:
52
Ejendomsnummer:
16042
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
1439
Totalt bygningsareal:
4251
Opførelsesår:
1878
Ombygningsår:
1975
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
13AK, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Københavns Sygehjem
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Rolighedsvej 023
Objekt:
Hovedfløj og tværfløje (3 stk.)
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
12-25-26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
SYmetrisk opbygget, stramt og enkelt facade udtryk
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Københavns sygehjem, H.C. Stilling 1857-59
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Flot bygning i parklign. anlæg
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
Ingen udv. ændringer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Fin stand
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
05-05-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan; Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Firefløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Notat om omgivelser:
Beskytt.rum foran hovedindgang

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap