Bygning: TP Musikmarked

Roskildevej 33A, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-104987-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1929
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2164
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-104987-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Roskildevej 33 A, 2000 Frederiksberg
Adresse:
Roskildevej 33 B, 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
104987
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
361
Totalt bygningsareal:
2164
Opførelsesår:
1929
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Betonelementer
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
28X, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
TP Musikmarked
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Butik
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
103-3-4

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Oprindelig et fint lille hus - nu total ombygget
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Rest af det gamle Roskildevej - for lille i skala
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Orig. facadeudtryk svært at genkende
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
12-07-1994

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap