Bygning: Søndermarksskolen

Troels-Lunds Vej 9, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-57989-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1934
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4012
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-57989-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Troels-Lunds Vej 9 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
57989
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
2114
Totalt bygningsareal:
4012
Opførelsesår:
1934
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
42AC, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Søndermarksskolen
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Skole
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
91.22/23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Meget dominerende indgang. Fin detaljering
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Ark. G.B. Hagen
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Del af institutionsområde
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Fornyelser i stil
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
30-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Trappe
Dør/Port:
Andet; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til undervisning / forskning
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap