Bygning: Falkoner Alle 56C

Falkoner Alle 56C, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-30703-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1883
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
492
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-30703-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Falkoner Alle 56 C, 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
30703
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
123
Totalt bygningsareal:
492
Opførelsesår:
1883
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
29E, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
boliger/erhverv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
17/23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
asymmetri virker fremmed for stil
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
skyder sig lidt frem i facaderækken
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
påklistret butiksfacade
Tilstandsværdi:
7
Tilstandsvurdering:
kraftige sætninger i portside - dårlig holdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
04-05-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør; Revledør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Fordakning; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap