Bygning: Sindshvilevej 18

Sindshvilevej 18, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-113153-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1889
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1348
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-113153-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Sindshvilevej 18 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
113153
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
337
Totalt bygningsareal:
1348
Opførelsesår:
1889
Ombygningsår:
1993
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
57AU, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Etagebolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
134-15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Enkelt regelmæssigt hus
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Del af homogent kvarter pendent til nabo
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Nyere tilpassede vinduer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Nyistandsat
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
08-08-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Fordakning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap