Bygning: Kronprinsensvej 37

Kronprinsensvej 37, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-69839-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
110
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-69839-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Kronprinsensvej 37 , 2000 Frederiksberg
Adresse:
Kronprinsensvej 37 A, 2000 Frederiksberg
Adresse:
Kronprinsensvej 37 B, 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
69839
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
110
Totalt bygningsareal:
110
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
41U, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
92/12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Lidt anonym bygn.krop 0 nabo,men detaljering forskellig
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Gentager gavlmotiv
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Velbevaret
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Lidt forsømt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
01-07-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Trappe; Veranda, udestue
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Frise, bånd
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap