Bygning: Roarsvej 26

Roarsvej 26, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-102135-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1894
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1455
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-102135-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Roarsvej 26 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
102135
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
319
Totalt bygningsareal:
1455
Opførelsesår:
1894
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
11HC, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Boliger
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
7-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Noget overhængt detaljeret
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Materialemæssigt som øvrige. Gadens linjer uhomogene
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nyere indgangsparti.
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
Mange sætninger
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
26-04-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
Pendent til hjørne v. Yrsavej
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap