Bygning: Charlottenlund slot

Jægersborg Alle 1A, bygning 1, Gentofte
BBR-nummer:
157-99086-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1733
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1428
Anvendelse:
Enhed til kontor

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
157-99086-1
Kommune:
Gentofte
Adresse:
Jægersborg Alle 1 A, 2920 Charlottenlund
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
99086
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
722
Totalt bygningsareal:
1428
Opførelsesår:
1733
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, CHARLOTTENLUND
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Charlottenlund slot
Notat:
J. C. Krieger, Ferdinand Meldahl ( ombygning), Wilhelm Wohlert (restaurering)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jægersborg Alle 1A
Objekt:
hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
smukt proportioneret, fremstår helstøbt
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
slot
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
lokal monument bel i park, del af Charlottenlund slot og kavalergårds område
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
skodder fjernet
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
sætninger, fugtskjold på vestfacade
Bevaringsmæssig værdi:
1

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Trappe; Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Facade-/frontkvist; Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme; Barok
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Valmtag; Kuppel-/hjelmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Artefakter - Skulptur
Omgivelse:
Artefakter - Mindesmærke
Omgivelse:
Natur - Park, skov

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Charlottenlund Slot
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Jægersborg Allé 001 A
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap