Bygning: Sølyst

Emiliekildevej 2, bygning 1, Gentofte
BBR-nummer:
157-50419-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 1
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Anden bygning til transport, handel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
157-50419-1
Kommune:
Gentofte
Adresse:
Emiliekildevej 2 , 2930 Klampenborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
50419
Bygningstype:
Bygning
Matrikel og ejerlav:
1NT, KRISTIANSHOLM
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Sølyst
Notat:
Bygningen er blevet præmieret Robert Hansen (restaurering og tilbygning)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Emiliekildevej 2
Objekt:
hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Landsted

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
meget smukt hus
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
landsted for Just Fabritius
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
vigtigt monument for området
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
virker oprindelig
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
yderst velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Sålbænk; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Artefakter - Skulptur
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap