Bygning: Hambros Alle 11

Hambros Alle 11, bygning 1, Gentofte
BBR-nummer:
157-78259-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1905
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
392
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
157-78259-1
Kommune:
Gentofte
Adresse:
Hambros Alle 11 , 2900 Hellerup
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
78259
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
228
Totalt bygningsareal:
392
Opførelsesår:
1905
Ombygningsår:
1992
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
17EI, GENTOFTE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hambros Alle 11
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
sammensat og renoveret udtryk
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
tilbygget, udskiftninger, ændringer
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
ny istandsat
Bevaringsmæssig værdi:
6

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Veranda, udestue; Balkon, altan
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Andet
Vindue:
Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Omgivelse:
Natur - Allé
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap