Bygning: Fileværket

Raadvad 12, bygning 14, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152175-14
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1779
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
530
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152175-14
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Raadvad 12 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
14
Ejendomsnummer:
152175
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
265
Totalt bygningsareal:
530
Opførelsesår:
1779
Ombygningsår:
1986
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Raadvad, Fileværket
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Raadvad 012
Objekt:
Værkstedsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Fileværket
Notat:
"Pkt. 9 og 10 - Meget fint nyklassicistisk længehus i bindingsværk, velbevaret. Smukt beliggende ud til skoven. Lille fin original toiletbygning bagved. Pkt.11 og 12 - ""Fileværket"" er en af de ældste bevaringsværdige bygninger i Raa dvad. Fra omkring midten af 1700-tallet blev hele Raadvad kaldt ""Fileværket"" (s e p. 112, ""Mølleåen"" af Jan Møller). I bygningen ""Fileværket"" var der værkstede"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C20-4, se 49

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
se 49
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
se 49
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
se 49
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
originale vinduer og døre, fremtræder meget original.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
ok, puds trænger enkelte steder, sokkel skaller lidt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
16-06-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Notat om omgivelser:
skov
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap