Bygning: Christian X's Alle 102

Christian X's Alle 102, bygning 2, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-140223-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1938
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
162
Anvendelse:
Transport- og garageanlæg

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-140223-2
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Christian X's Alle 102 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
140223
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
162
Totalt bygningsareal:
162
Opførelsesår:
1938
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
22HN, LYNGBY-CHRISTIAN
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Notat:
Pkt. 9 og 10 - hørende til større funktionalistisk inspireret hjørne etage-ejen dom. Pkt. 13 og 14 - af bygningskompleks, delvist nedgravet. Pkt. 17 og 18 - puds lettere afskallet, tag OK.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C3-7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
enkelt garageanlæg, se 49
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
fin lille beskeden del, se 49
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
træværk (pore) OK, se 49
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
25-05-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Funktionalisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Halvtag/pulttag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap