Bygning: Møllehuset

Raadvad 30, bygning 20, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152175-20
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1846
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
186
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152175-20
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Raadvad 30 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
20
Ejendomsnummer:
152175
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
93
Totalt bygningsareal:
186
Opførelsesår:
1846
Ombygningsår:
1987
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Andet materiale

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Raadvad, Møllehuset
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Raadvad 030
Objekt:
Beboelsesbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Møllehuset
Notat:
Pkt. 11 og 12 - Ældste dele af Raadvad, ca. 1779, tilskrevet N. J. Jessen. Pkt. 13 og 14 - Beliggende langs den søndre strøm, spiller sammen med Kildehuse t. Pkt. 15 og 16 - Mange ændringer siden det var møllehus, men følger byggetraditi onen fra opførslen.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A21-8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
enkel gulpudset etagebolig, klassicistiske træk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
se 49
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
se 49
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
se 49
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
god, enkelte revner og afskallende puds
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
fin bygning med enestående kulturhistorie
Registreringsdato:
16-06-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Notat om omgivelser:
Mølleåen, Raadvad Mølleværk
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap