Bygning: Længen

Raadvad 3, bygning 1, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152175-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1835
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
172
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152175-1
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Raadvad 3 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
152175
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
172
Totalt bygningsareal:
172
Opførelsesår:
1835
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Raadvad, Længen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Raadvad 003
Objekt:
Beboelseslænge
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Længen
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
E6-25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
harmonisk hvidpudset bygning m. fine enkle detaljer
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
del af Raadvad, boliger til knivfabrik
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
ligger flot ved siden af vej ned mod åen
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
fremstår ret original
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
god
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
en meget indtagende bygning i sin enkelhed
Registreringsdato:
16-06-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap