Bygning: Strømhuset

Nybrovej 520, bygning 2, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-44089-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
160
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-44089-2
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Nybrovej 520 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
44089
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
160
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1980
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1AD, FR.DAL-SORGENFRI
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Strømhuset
Notat:
Pkt. 9 og 10 - Lyst pudset hus. Tidligere møllehus, nu kun den ene ende der er tilbage. Gavlen står direkte ned i Mølleåen og virker høj og stolt i sin ampute rede tilstand. Altan og vindfang med træudskæringer med historicistiske træk. N abohusets gavl og Møllehusets komplementerer hinanden godt og giver anlæget kar akter.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B19-24,25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
se 49
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af oprindelig Mølleåindustri
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
gavlen ned i Mølleåen, markerer vejsving
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
oprindelig en lang længe hen over Mølleåen
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
pudsen trænger
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
15-06-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Notat om omgivelser:
Mølleåen
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap