Bygning: Damhuset

Raadvad 13, bygning 5, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152175-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1770
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
125
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152175-5
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Raadvad 13 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
152175
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
125
Totalt bygningsareal:
125
Opførelsesår:
1770
Ombygningsår:
1984
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Andet materiale

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Raadvad, Damhuset
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Raadvad 013
Objekt:
Beboelseshus (inspektørbolig)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Damhuset
Notat:
Pkt. 9 og 10 - Dobbelthus med karakter af hovedhus, klassicistisk inspireret. Pkt. 11 og 12 - Bolig for bestyrer/direktør ved værket. Hører til de ældste del e af Raadvad, formentlig opført af N. J. Jessen, ca. 1779. Tegner, sammen med s medjen, billedet af Raadvad ved Mølledammen, når man kommer langs Mølleåen.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A21-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
se 49
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
se 49
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
"spejler sig i mølledammen, tegner Raadvads ""profil"""
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
få ændringer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
god
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
fint hus med enestående kulturhistorie
Registreringsdato:
16-06-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Notat om omgivelser:
Mølleåen, Raadvad
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap