Bygning: Ulrikkenborg Alle 31

Ulrikkenborg Alle 31, bygning 1, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-140223-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1936
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2520
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-140223-1
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Ulrikkenborg Alle 31 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
140223
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
940
Totalt bygningsareal:
2520
Opførelsesår:
1936
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
22HN, LYNGBY-CHRISTIAN
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Andet materiale

SAVE-undersøgelse

Notat:
"Pkt. 9 og 10 - Fin og harmonisk funktionalistisk etageboligbebyggelse, aftrappe nde mod Chr. X´s Allé. Pkt. 11 og 12 - Bygning kaldet ""Sportshuset"", opført af arkitekt Einar Rosensta nd og Edgar Jørgensen. Pkt. 13 og 14 - Del af funktionalistisk etageboligbebyggelse på alle hjørner af"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C4-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
se 49
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
se 49
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
se 49
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
se 49
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
se 49
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
istandsættelse ønskværdig!
Registreringsdato:
27-05-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Andet
Dør/Port:
Beklædt dør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Fladt tag (built up)
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap