Bygning: Gule Cottage

Taarbæk Strandvej 2, bygning 210, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152116-210
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1840
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
61
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152116-210
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Taarbæk Strandvej 2 , 2930 Klampenborg
Bygningsnummer:
210
Ejendomsnummer:
152116
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
61
Totalt bygningsareal:
61
Opførelsesår:
1840
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Gule Cottage
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D19-15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
bindingsværk med pudsede tavl
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
oprindelig porthus til vandkuranstalt
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
trods sin ydmyge størrelse vartegn på Strandvejen
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
ny dør og vinduer
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
slidt tag og skorsten., ellers ok
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
lille sluttet form med fint tag
Registreringsdato:
24-06-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til fritidsformål
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Småkviste
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Cottageparken, Den Gule Cottage
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Taarbæk Strandvej 002
Objekt:
Porthus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap