Bygning: Raadvad 11

Raadvad 11, bygning 4, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152175-4
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1802
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
233
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152175-4
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Raadvad 11 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
152175
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
233
Totalt bygningsareal:
233
Opførelsesår:
1802
Ombygningsår:
1985
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Andet materiale

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Raadvad
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Raadvad 011
Objekt:
Beboelsesbygning med erhverv
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Pkt. 9 og 10 - Enkel, nyklassicistisk bygning, hvidkalket med saddeltag. Pkt. 13 og 14 - Fantastisk beliggenhed ud til Mølleåen, smukt beplantet have. Pkt. 15 og 16 - Originale vinduer, døre og porte, ny trappe og gelænder ikke i stil.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C20-10,11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
se 49
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
oprindelig beboelse og brændselsbygning
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
se 49
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
se 49
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
døre, vinduer og puds trænger
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
16-06-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Notat om omgivelser:
Mølleåen, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap