Bygning: Raadvad 7

Raadvad 7, bygning 3, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152175-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1852
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
322
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152175-3
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Raadvad 7 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
152175
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
161
Totalt bygningsareal:
322
Opførelsesår:
1852
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Raadvad
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Raadvad 003
Objekt:
Lagerbygning (syd for Damhuset)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Pkt. 9 og 10 - Et hus med to bygningsvolumener, blank mur og pudset, fint.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
E7-2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
se 49
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
en del af Raadvad miljøet
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
danner gade ned mod åen
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
fremstår ret original
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
god
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
16-06-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap