Bygning: Mejlgade 26B

Mejlgade 26B, bygning 2, Århus
BBR-nummer:
751-306679-2
Fredningsstatus:
Ingen fredningsstatus
Opførelsesår:
2006
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
760
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-306679-2
Kommune:
Århus
Adresse:
Mejlgade 26 B, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
306679
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
152
Totalt bygningsareal:
760
Opførelsesår:
2006
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
869A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap