Bygning: Rundforbivej 53

Rundforbivej 53, bygning 1, Rudersdal
BBR-nummer:
230-5873-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 8
Opførelsesår:
1954
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
176
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
230-5873-1
Kommune:
Rudersdal
Adresse:
Rundforbivej 53 , 2950 Vedbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
5873
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
130
Totalt bygningsareal:
176
Opførelsesår:
1954
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
5FC, TRØRØD VEDBÆK
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ENFAMILIEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
G-24-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
8
Bevaringsmæssig vurdering:
uoriginal tilbygning 2008
Registreringsdato:
30-08-2010

Bygningsomgivelser

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap