Bygning: Ellebuen 37

Ellebuen 37, bygning 1, Rudersdal
BBR-nummer:
230-1091-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 8
Opførelsesår:
1974
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
199
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
230-1091-1
Kommune:
Rudersdal
Adresse:
Ellebuen 37 , 2950 Vedbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1091
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
199
Totalt bygningsareal:
199
Opførelsesår:
1974
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
9EU, TRØRØD GL. HOLTE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ENFAMILIEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b-46-29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
specielt sydlandsk ins. hus
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
8
Bevaringsmæssig vurdering:
uharmonisk tilbygning 2008
Registreringsdato:
26-08-2010

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør; Andet
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Halvtag/pulttag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Byvækstområde (parcelhusudstykning)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap