Bygning: Skovringen 4

Skovringen 4, bygning 1, Rudersdal
BBR-nummer:
230-6628-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1954
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
108
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
230-6628-1
Kommune:
Rudersdal
Adresse:
Skovringen 4 , 2950 Vedbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6628
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
108
Totalt bygningsareal:
108
Opførelsesår:
1954
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1BX, FRYDENLUND VDB.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ENFAMILIEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
g18-05

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Br\chner nielsen
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
30-08-2010

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landevejsby/midtvejsby - Parcelhusudstykning, boligområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap