Bygning: Bournonville

Slotsgade 9, bygning 1, Fredensborg
BBR-nummer:
210-3126-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1759
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
316
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
210-3126-1
Kommune:
Fredensborg
Adresse:
Slotsgade 9 , 3480 Fredensborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
3126
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
176
Totalt bygningsareal:
316
Opførelsesår:
1759
Ombygningsår:
1964
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
54B, FREDENSBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Bournonville
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Slotsgade 009
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Bournonville
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
galleri med bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
fine detaljerede facader
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
virker meget original
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
fint tidstypisk bygning, del af husrække
Registreringsdato:
18-05-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims; Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Mansardtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Inskriptioner; Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Omgivelse:
Natur - Allé
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap