Bygning: Galionsvej 52

Galionsvej 52, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-1642-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1774
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
348
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-1642-1
Kommune:
København
Adresse:
Galionsvej 52 , 1437 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1642
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
116
Totalt bygningsareal:
348
Opførelsesår:
1774
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
674, CHRISTIANSHAVNS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Søndre Hovedmagasin (del af)
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Galionsvej 52
Objekt:
Magasinbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap