Bygning: Stengade 56A

Stengade 56A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-126266-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
386
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-126266-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Stengade 56 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 56 B, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 56 C, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 56 D, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
126266
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
193
Totalt bygningsareal:
386
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
1998
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
210, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1736
Præcisionsgrad:
+/- 50 år

SAVE-undersøgelse

Notat:
"B32-26 FACADEN ER KUN FORANDRET I UNDERETAGEN (BUTIKKER). STUEETAGEN GRUNDMURES I 1831.AMT SLUTSTENEN MED MASKER OG ENGLEFIGURER I SVIKLERNETIL GRUNDMUR. ""DET KO"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
71101

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
FORHUS, EMKELT, PUDSET, GRØN BUTIKSFACADE, GUL OVERETAG
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPF. 1736 FOR SIMON SIVERTSEN, SE 49
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
FIN TAKTFAST FACADE I GADEBILLEDET, UHARM. UNDERETAGE
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
NY UNDERFACADE, NYERE PORT
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
SLIDT TAG OG KVISTE
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
26-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret med puds/stuk; Trægesims med puds
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Småbygninger
Notat om omgivelser:
SIDE- OG BAGHUSE PÅ EGET SKEMA

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Stengade 056
Objekt:
Forhuset og sidehuset
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Etageboligbebyggelse
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap