Bygning: Bøssemagergade 24

Bøssemagergade 24, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-14301-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1760
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
135
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-14301-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Bøssemagergade 24 , 3150 Hellebæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
14301
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
135
Totalt bygningsareal:
135
Opførelsesår:
1760
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2DB, HELLEBÆKGÅRD ,HE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Notat:
C8-951+20 FIMMINST. LAU LAURITZSEN´S SOMMERBOLIG, SENERE BØRNEHJEM FOR KBH. KOMMUNE.OPSATTES MANSARDTAGET I 1850. BUTIK NÆVNES I 1819. MEN ENEF
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
33045

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
GULPUDSET VINKELHUS
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
SE NR. 26 OSV
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
HØRER SAMMEN MED HUSLÆNGERNE 26
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
RENOVERET PÅ EN FØLSOM MÅDE, N.D.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
GOD
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
P.G.A. KULTUR HISTORIE
Registreringsdato:
26-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Revledør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Omgivelse:
Natur - Park, skov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bøssemagergade 024
Objekt:
Vinkelhus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap