Bygning: Esrumvej 480

Esrumvej 480, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-24625-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1926
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
322
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-24625-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Esrumvej 480 , 3230 Græsted
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
24625
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
322
Totalt bygningsareal:
322
Opførelsesår:
1926
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
4E, PLEJELT BY ,TI
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
I1-12+14 OPR. GIK DER EN VEJ MIDT IGENNEM GÅRDSPLADS MULIGVIS OPR. SMEDIE OG BOLIG.T AFHJÆLPE AKUT BOLIGNØD.ELIGE KARAKTER MEN ENEF
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygning fremstår som opført efter undersøgelsens slutår
Fotoarkiv:
47048
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap