Bygning: VALDEMARSLUND

Gurrevej 447, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-212081-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1807
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
350
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-212081-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Gurrevej 447 , 3490 Kvistgård
Adresse:
Gurrevej 447 B, 3490 Kvistgård
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
212081
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
350
Totalt bygningsareal:
350
Opførelsesår:
1807
Ombygningsår:
2000
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1B, GURRE VANG ,TI
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
VALDEMARSLUND
Notat:
H8-17+20 OPFØRT 1802-11 FOR KØBMAND I.W. TEGNER. DET FØRSTE KLASSICISTISKE BORGERHUS I BYEN. VAR PROTOTYPE FOR HELSINGØR BYGGERI GENNEM 1800-TALLET. ET TILBYGGET TRAPPNET. BYG
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
STUEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
24009 24012

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
KALKET BYGN. STRÅTAG M. HALVVALM, GODE PROP.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
MÅSKE SKOVRIDDERGÅRD
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
GIVER OMRÅDET HISTORISK DIMENSION
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
SYNES AT FREMSTÅ UÆNDRET
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
11-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Notat om indre og ydre forhold:
DEL AF GÅRD
Omgivelse:
Bygningsværker - Stengærde
Notat om omgivelser:
STENGÆRDE

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Valdemarslund
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Gurrevej 447
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap