Bygning: DOMMERGÅRDEN

Stengade 72, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-126428-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1580
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
730
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-126428-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Stengade 72 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
126428
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
365
Totalt bygningsareal:
730
Opførelsesår:
1580
Ombygningsår:
1935
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
134, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1500
Præcisionsgrad:
+/- 50 år

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
DOMMERGÅRDEN
Notat:
"B32-10 NR.72: GRUNDEN OPR. SKÆNKET TIL SCT. JØRGENS KAPEL I SCT. OLAI KIRKE. SKÆNKET TIL GIVERENS DATTER I 1541 AF CHR.3. FOR AT BEBYGGES MED ""GOD KØBSTADSBYGNING"".OMSATTES"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
71085

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
MIDDELALDERLIG FORHUS + GAVLHUS M. SPIDSBUEDE BLÆNDINGE
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
NR.72 FORM. OPF. 1551, NR.74 OPF. OMKR. 1500 (SE NOTER)
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
MEGET STEMNINGSGIVENDE I GADEBILLEDET
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.D.+ DELVIS N.V.
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
OK
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
26-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Sandsten
Stilart:
Gotik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd; Andet
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Småbygninger
Notat om omgivelser:
MIDDLEALDERLIG GÅRD (SIDEHUSE PÅ

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Leyell'ernes Gårde
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Stengade 072-074
Objekt:
Forhus med sidehuse (2 stk.) og tilbygning
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap