Bygning: Sct Anna Gade 41A

Sct Anna Gade 41A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-114497-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1682
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
194
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-114497-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sct Anna Gade 41 A, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
114497
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
97
Totalt bygningsareal:
194
Opførelsesår:
1682
Ombygningsår:
1993
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
149, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1780
Præcisionsgrad:
+/- 10 år

SAVE-undersøgelse

Notat:
D27-16 MURERMESTER PLOUGH FORBEDREDE BYGNINGEN OG TILFØJEDE 2. ETAGE I 1817. VENSTRE BAGHUS FRA 1750´ERNE. HØJRE BAGHUS FRA 1800-TALLET. VENSTRE SIDEHUS FRA 1809: LOHEUS RUB
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
68052

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
FLOT GL. BINDINGSVÆRKS HUS, RØD MUR
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPF. FOR KØBMAND ANDERS NIELSEN HVIDT
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
DEL AF HARMONISK GL. VEJMILJØ
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
KV. EJ OPR., NY SKORSTEN
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
RIMELIG GOD
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
16-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Småbygninger
Notat om omgivelser:
BAGHUS, SIDEBYGN.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Sankt Annagade 041
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap