Bygning: TIPPERUP MØLLE

Gammel Strandvej 410, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-139570-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1870
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
190
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-139570-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Gammel Strandvej 410 , 3060 Espergærde
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
139570
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
72
Totalt bygningsareal:
190
Opførelsesår:
1870
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
9BH, TIBBERUP BY ,EG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
TIPPERUP MØLLE
Notat:
B3-5 TIDLIGERE LÅ DER EN STUBMØLLE PÅ STEDET. AF NOGET VOLDSOM KARNAP/BALKOND.VÆRDIBOEN FOR OM NATTEN AT BLIVE SEJLET TIL SVERIGE.SVÆRRE GRÅMALING AF TRÆVÆRK OG NYVINDSKED
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
17090

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
HOLLANDSK INSP. SPÅNBEKLÆDT MØLLE M. KAMPESTENSSOKKEL
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
DEL AF DET DANSKE KULTURLANDSKABSBILLEDE, SE 49
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
SMUKT HØJTLIGGENDE, ET VARTEGN TRODS OMKRINGLIG. BEBYG.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
NYT RÆKVÆRK EJ HELDIGT + INDG.PARTI UNDERETAGE
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
MALING SKALLER, TRÆVÆRK UDTØRRET, KAMPESTENSMUR MEDTAGE
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
07-08-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Trappe
Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til produktion
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Kuppel-/hjelmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Tibberup Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Gl. Strandvej 410 B
Objekt:
Vindmølle
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap