Bygning: Skibsegen 9A

Skibsegen 9A, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-241588-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1866
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
80
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-241588-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Skibsegen 9 A, 3070 Snekkersten
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
241588
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
80
Opførelsesår:
1866
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2D, RØRTANG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
I20-16+20 GÅRDEN ER EN AF LANDSBYEN RÅRTANGS 4 OPR. GÅRDE. KAN MULIGVIS FØRES TILBAGE TIL OMKRING 1500-TALLET SOM ESRUM KLOSTER BESIDDELSE. 5, BLEVI
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
55036

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
HVIDKALKET MINDRE STUEHUS, TIL EVT. TIDL. MINDRE GÅRD
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
LANDBOKULTULHISTORIE
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
BELIGGENDE SOM DEL AF GÅRDMILJØ
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N.V. D. NYERE VINDFANG
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
RIMELIG, ÆLDRE TAG
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
SOM EN DEL AF SAMLET ANLÆG

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
TILKØRSEL FRA HOVEDBYGNING, GÅRD
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap