Bygning: Lappen 38

Lappen 38, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-72646-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
126
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-72646-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Lappen 38 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
72646
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
126
Totalt bygningsareal:
126
Opførelsesår:
1750
Ombygningsår:
1972
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1841
Anvendelsesændring:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

SAVE-undersøgelse

Notat:
I25-12 BESTÅR AF 2 DELE, 6 SYDLIGE FAG OPFØRT 1841, TILBYGGET I 1903, TILBYGNING HAR S TØRRE HUSDYBDE, GADEFACADE FLUGTER OG FREMSTÅR SOM EN SAMLET BYGNING, GÅRDFACAD T. BEBOERE HAR FOR
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
58048

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
FILSET GULKALKET LÆNGEHUS, KVISTE DOMINERER
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPFØRT I 2 DELE, 1 DEL I 1841, 2 DEL I 1903
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
BELIGGENDE TIL TRAF. INDFALDSVEJ, DEL AF GADEBILLEDE
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
NYERE V.+ D. I STIL, NYERE KVISTE
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
GOD, VELHOLDT, ENKELT SKADE PÅ MURVÆRK
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
DEL AF BYENS HISTORIE
Registreringsdato:
13-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Have
Notat om omgivelser:
BAGGÅRDSMILJØ

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Lappen 38
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap