Bygning: Bøssemagergade 19

Bøssemagergade 19, bygning 58, Helsingør
BBR-nummer:
217-92-58
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
75
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-92-58
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Bøssemagergade 19 , 3150 Hellebæk
Bygningsnummer:
58
Ejendomsnummer:
92
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
75
Totalt bygningsareal:
75
Opførelsesår:
1777
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1FN, HELLEBÆKGÅRD ,HE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Proberhuset
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Bøssemagergade 019
Objekt:
Museumslænger (2 stk.)(sammenhængende)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap