Bygning: STEPHEN HANSENS PALÆ

Strandgade 95, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-129664-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1758
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
628
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-129664-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sophie Brahes Gade 1 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Strandgade 95 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
129664
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
316
Totalt bygningsareal:
628
Opførelsesår:
1758
Ombygningsår:
1998
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
329, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
STEPHEN HANSENS PALÆ
Notat:
B35-3+21(SIDEHUS)+20(BAGHUS) 1782 INDRETTET SOM BRYGGERI. KUN 10 FAG MOD FORHUS BEVARET SOM BINDINGSVÆRK, RESTEN GRUNDMURET GENNEM TIDEN OG NU TILHØRENDE STENGADE 78.US I GÅRDEN OPR. VASK FOR KØB
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HAVNEKONTOR
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
73066

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
VELPROP. KLASS. PALÆ M. FR.SPICE, MIDTER- & SIDERISALIT
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
ARK. PHILIP DE LANGE FOR OVERKRIGSKOM. STEPHAN HANSEN
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
FLOT MARKANT BYGN. PÅ HJØRNE VED HAVNEN
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
IKKE DE VSTORE ÆNDR.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
OVERFLADESKADER, ELLERS VELHOLDT
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
28-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Havnekaj
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Stephen Hansens Palæ
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Strandgade 095
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap