Bygning: Sct Olai Gade 13A

Sct Olai Gade 13A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-237467-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1887
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
204
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-237467-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sct Olai Gade 13 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Sct Olai Gade 13 B, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
237467
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
92
Totalt bygningsareal:
204
Opførelsesår:
1887
Ombygningsår:
1934
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
365C, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
B31-109 SIDEHUS I BDV. MED LYSERØD MALEDE TAVL SOM BAGSIDE AF FORHUS. TRAPPEHUS OPF. KORT EFTER 1834. ER RESTE
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
66085

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
PUDSET FORHUS, GRØN UNDERFAC., HVID OVERFAC., P. BUTIK
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
NEKELT NEUTRALT INDPASSET I HUSRÆKKE
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N. PORT T. SKORSTEN BUTIKSFACADE
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
UDMÆRKET
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Ny port
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap