Bygning: KARMELITTERKLOSTERET

Sct Anna Gade 40, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-114500-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1450
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
304
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-114500-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sct Anna Gade 40 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
114500
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
152
Totalt bygningsareal:
304
Opførelsesår:
1450
Ombygningsår:
1986
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
77, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
KARMELITTERKLOSTERET
Notat:
D34-29 KLOSTERET ER ANLAGT I 1430-85. ET FREMRAGENDE EKS. PÅ MIDDELALDERENS MUNKESTENSARKITEKTUR. BÅDE RUND- OG SPIDSBUER, MEN OVERVEJENDE GOTISK STIL.S FRA 1809: LOHEUS RUB
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
73056

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
HOVEDSALIG GOTIK, MUNKESTENSBYGNING
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
DEL AF DET GL. KARMELITTERKLOSTER, SE 49
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
DEL AF SMUKT ANLÆG
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
V.+ D. UDSKIFTET EFTER 1450
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
ØJENSYNLIG FIN
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
SOM DEL AF KLOSTERET
Registreringsdato:
30-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Granit/kampesten
Stilart:
Renæssance; Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Notat om indre og ydre forhold:
DEL AF KLOSTERET
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
KARMELITTERKLOSTERET

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Sankt Annagade 040 A-B
Objekt:
Beboelsesfløj (udløberfløj)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap