Bygning: Stengade 4A

Stengade 4A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-234883-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
645
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-234883-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Svingelport 2 C, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 4 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 4 B, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
234883
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
215
Totalt bygningsareal:
645
Opførelsesår:
1880
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
540B, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Notat:
"I30-1935BAGHUS) 2 ETAGERS SØNDRE FORHUS OPR. KLOKKERBOLIG TIL SCT. OLAI KIRKE. 1 ETAGERS NORDRE FORHUS OPR. ""BRØGGERHUS"" ORHUS ER"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Ændring:
Flere bygninger registreret samlet
Fotoarkiv:
67019

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
RØD BLANKMUR, PUDSET UNDERETAGE M. DETAL FELTER U. VIND
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
BEL. TIL STOR TRAF.VEJ LILLE PLADS, KLARER BEGGE DELE
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
FREMSTÅR RET ORIGINALT, ÆLDRE KVISTE
Tilstandsværdi:
7
Tilstandsvurdering:
MEGET MEDTAGET, STORE PUDSAFSKALNINGER, SÆTNINGER,
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
PÆNT JÆVNT HUS, MARK. FINT MOD PLADS,KLARER SIG MOD VEJ

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Småkviste
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd; Andet
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg
Notat om omgivelser:
PLADS M. SPRINGVAND
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap