Bygning: ÖRESUNDS OG HELSINGÖRS HO

Fiolgade 13A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-251471-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1795
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1870
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-251471-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Fiolgade 13 A, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
251471
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
954
Totalt bygningsareal:
1870
Opførelsesår:
1795
Ombygningsår:
1934
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
474M, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Øresundshospitalet
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Fiolgade 13
Objekt:
Hospitalsbygning (den gl.) og tilbygning
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
ÖRESUNDS OG HELSINGÖRS HO
Notat:
I28-6+7 OPR. OPFØRT I 5 FAG, TOLDINSPEKTØR C.F. NUMSEN VAR INITIATIVTAGER, MED STØTTE FRA RIGE ENGLÆNDERE OG TOLDKAMMERET OPFØRTES HOSPITALET, OM & TILBYGGET GENNEM TPFØRTESC
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
62006007

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
GULKALK PUDSET MUR, KVADERLISEN, KLASS.HUS, FLOT INDG.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPF. SOM HOSPITAL 1894-95 AF ARK. B. MAGENS
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
GADEFACADE MARKERER SIG I GADEBILLEDE, FINT I SKALA
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
STÆRKT OM- & TILBYGGET GENNEM TIDERNE
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
EN DEL REVNER I PUDS I GÅRDENE, TRAPPETRIN FJERNET
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
BYGN. ER UHARM. I VOLUMEN MEN HAR STOR HIST. BETYDNING
Registreringsdato:
19-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
TILSTØDENDE SKOLELEGEPLADS
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap