Bygning: MESTERBOLIGERNE

Bøssemagergade 26A, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-14301-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1760
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
319
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-14301-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Bøssemagergade 26 A, 3150 Hellebæk
Adresse:
Bøssemagergade 26 B, 3150 Hellebæk
Adresse:
Bøssemagergade 28 A, 3150 Hellebæk
Adresse:
Bøssemagergade 28 B, 3150 Hellebæk
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
14301
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
319
Totalt bygningsareal:
319
Opførelsesår:
1760
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2DB, HELLEBÆKGÅRD ,HE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
MESTERBOLIGERNE
Notat:
E14-21+22 FIMMINST. LAU LAURITZSEN´S SOMMERBOLIG, SENERE BØRNEHJEM FOR KBH. KOMMUNE.OPSATTES MANSARDTAGET I 1850. BUTIK NÆVNES I 1819. MEN ENEF
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Flere bygninger registreret samlet
Fotoarkiv:
14046048

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
GULPUDSET RÆKKEHUS, HARMONISK, VELPROP, SPÆNDENDE
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPFØRT AF BYGMESTER SCHRAM TIL TO MESTRE, VÆRKSTED+BOLI
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
DANNER SPÆNDENDE GADEMILJØ
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
N.D+N.V I STIL, VELUX, NY SKORSTEN,UBRUGT V-HULLER
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
VELHOLDT
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
P.G.A. ALDER - VELBEVARET
Registreringsdato:
30-07-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims med puds
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bøssemagergade 026-028
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap