Bygning: OXERNES GÅRD

Stengade 66, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-126347-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1460
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
309
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-126347-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Gl Færgestræde 5 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Gl Færgestræde 5 B, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 66 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
126347
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
103
Totalt bygningsareal:
309
Opførelsesår:
1460
Ombygningsår:
1963
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
130, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
OXERNES GÅRD
Notat:
B32-25 JOHAN OXE FIK I 1459 GRUNDEN TILSKØDET AF CHR.1. GAVL MOD GL. FÆRGESTRÆDE FORM. FRA DETTE TIDSPUNKT. FORHUS STAMMER HOVEDSAGELIG FRA CA. 1750. BUTIKSINDRETNIFORRIGEO
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
71100

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
ENKEL KLASS. FACADE MOD STENGADE, SENGOTISK GAVL
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
FORM. OPF. AF JOHAN OXE, SE 49
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
GAVLEN GIVER MIDDELALDERLIG STEMNING
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
NY BYTIKSFACADE + NYERE KVISTE
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
UDMÆRKET
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
FREMSTÅR M. SINE FORSK. STILARTER SOM HIST. FOR BYEN
Registreringsdato:
26-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Markeret, puds eller maling
Stilart:
Gotik; Barok; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Ubehandlet overflade; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Oxernes Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Stengade 066
Objekt:
Forhus med sidehus (del af sidehus)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap