Bygning: ROSENDAL

Rosenkildevej 9, bygning 3, Helsingør
BBR-nummer:
217-103126-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
548
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-103126-3
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Rosenkildevej 9 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
103126
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
137
Totalt bygningsareal:
548
Opførelsesår:
1916
Ombygningsår:
1991
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
32G, HGØR MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
ROSENDAL
Notat:
B18-144 I28-14 OPFØRT SIDST I 1700-TALLET I BINDINGSVÆRK SOM UDHUS FOR ROSENKILDEVEJ 2A, EN DEL SENERE NEDREVET. LO & LAD
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETBB
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
51050

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
HVIDPUDSET UNDERETAGE, ELLERS RØDBLANKMUR M. RISALIT
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
DEL AF FIN HARM. HUSRÆKKE AF ENSARTEDE HUSE
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N.V. BAGTIL TILBYGGET TOILETTÅRN
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
PUDSSKADER, FUGER SMULDRER SPEC. UNDER VINDUER
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
SOM DEL AF HARMONISK HUSRÆKKE

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap