Bygning: Stengade 26A

Stengade 26A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-126002-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1791
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
797
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-126002-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Stengade 26 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 26 B, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 26 C, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 26 G, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
126002
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
345
Totalt bygningsareal:
797
Opførelsesår:
1791
Ombygningsår:
1985
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
446, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Notat:
I32-21+22 OPFØRT 1791-92 FOR KØBMAND RASMUS ERICKSEN, GRUNDMURET MOD GADEN, ØVRIGE MURE BINDINGSVÆRK. BYGN. ER BORTSET FRA OPDELING I STUEETAGE UFORANDRET. INDRETTES BUNDERSEN.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
70057058

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
CREMEPUDSET GRUNDMURET GADEFACADE, BDV. GÅRDFACADE
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
OPFØRT 1791-92, FINT EKS. PÅ BORGERHUS
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
MARKANT HUS I GADEBILLEDE
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
FREMSTÅR RET ORIGN., FIN BUTIKSFACADE, FLOT ORIGN. PORT
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
VELHOLDT, ÆLDRE TAG
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
FLOT HUS DER FORMÅR SKALASPRING TIL MINDRE NABOHUSE
Registreringsdato:
27-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Andet
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
GÅGADE, BAGGÅRDSMILJØ

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
L.F. Tegners Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Stengade 026
Objekt:
Forhus med sidefløj
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap