Bygning: Gylfesvej 23A

Gylfesvej 23A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-242118-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
99
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-242118-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Gylfesvej 23 A, 3060 Espergærde
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
242118
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
99
Totalt bygningsareal:
99
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1973
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
10LX, MØRDRUP BY ,EG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
C1-335 SADDELTAG MED GRØNGLASEREDE TEGL, PRÆGET AF NOGET VOLDSOM KARNAP/BALKOND.VÆRDIBOEN FOR OM NATTEN AT BLIVE SEJLET TIL SVERIGE.SVÆRRE GRÅMALING AF TRÆVÆRK OG NYVINDSKED
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
17046

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
HVIDPUDSET HUS UDEN DETALJERING
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
6
Miljømæssig vurdering:
TRIST UDETALJERET HUS
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
N.V.D. SKORSTEN NEDTAGET, 2 NYERE TILBYGNINGER
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
GOD
Bevaringsmæssig værdi:
7
Bevaringsmæssig vurdering:
RENOVERET OG TILBYGGET, OPRINDELIGHED SLØRET

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap