Bygning: BAGHUS

Sophie Brahes Gade 1C, bygning 3, Helsingør
BBR-nummer:
217-129664-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1758
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
212
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-129664-3
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sophie Brahes Gade 1 C, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
129664
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
106
Totalt bygningsareal:
212
Opførelsesår:
1758
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
329, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
BAGHUS
Notat:
B29-9+21(SIDEHUS)+20(BAGHUS) 1782 INDRETTET SOM BRYGGERI. KUN 10 FAG MOD FORHUS BEVARET SOM BINDINGSVÆRK, RESTEN GRUNDMURET GENNEM TIDEN OG NU TILHØRENDE STENGADE 78.US I GÅRDEN OPR. VASK FOR KØB
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
66049

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
SMUK HØJ 2-ETAGERS HVIDKALKET BYGN. M. OVERETAGE I BDV.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPF. FOR OVERKRIGSKOMMISÆR ST. HANSEN AF PH. DE LANGE
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
ET FLOT HUS SOM GIVER STEM. TIL DESVÆRRE KEDELIG P-GÅRD
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N.D.+ PORT
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
UDMÆRKET
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
20-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Stephen Hansens Palæ
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Sophie Brahesgade 001 C
Objekt:
Baghus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap