Bygning: Caroline Mathildes Vej 1A

Caroline Mathildes Vej 1A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-14905-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
198
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-14905-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Caroline Mathildes Vej 1 A, 3150 Hellebæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
14905
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
198
Totalt bygningsareal:
198
Opførelsesår:
1750
Ombygningsår:
1995
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1I, HELLEBÆKGÅRD ,HE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
G6-28120+21 OPR. MED 45 TDR. LAND, NU KUN 6 TDN. TILBAGE. SØ = SLETTEMOSE HØRER DELVIST TIL JORDENSARDTAGET I 1850. BUTIK NÆVNES I 1819. MEN ENEF
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
10034

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
GULPUDSET DOBBELTBYGN. M. GRØNNE V. OG SORTE DETALJER
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
DOBBELTHUS FRA 1700TALLET
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
DANNER FLOT SIDEGADE SAMMEN MED NR 2
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.T + SKORSTEN I STIL, NYERE KVIST FORMODENTLIG VELUX
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
GOD
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
MEGET FLOTTE DØRE OG GESIMS
Registreringsdato:
30-07-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Caroline Mathildesvej 001
Objekt:
Forhus med sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap