Bygning: Strandgade 69C

Strandgade 69C, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-239850-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
272
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-239850-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Strandgade 69 C, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
239850
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
142
Totalt bygningsareal:
272
Opførelsesår:
1777
Ombygningsår:
2005
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
314B, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1878

SAVE-undersøgelse

Notat:
B33-16+18 HAR VÆRET EJET AF BAGERE IND I DETTE ÅRH. SIDEHUS OPFØRT EFTER BRAND I 1878 FOR BAGERMESTER I.C. HEROLDS ENKE & 1837 1761 - GENNEM 1800-TALLET BLIKKENSLAGERVÆPFØRT 19
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BAGHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
71055

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
GULKALKET BAGHUS M. ÅBENT HJ., GL. LYGTE, SKÆM. TRAPPE
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
OPF. EFTER BRAND 1878 FOR BAGERMESTER I.C. HEROLDS ENKE
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
DEL AF BAGGÅRDSMILJØ, PORT I HJØRNE FIN DETALJE
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N.V. D. T. TRAPPE, OVENLYS
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
SLIDT GAVL
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
ÆNDR. SKÆMMER

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap